Web.config Skriv ut

  • 15

Se nedan för konfigurationsfilen som vi använder på våra IIS-servrar.

 <configuration>
  <mscorlib>
    <security>
      <policy>
        <PolicyLevel version="1">
          <SecurityClasses>
            <SecurityClass Name="AllMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.AllMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="AspNetHostingPermission" Description="System.Web.AspNetHostingPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="DnsPermission" Description="System.Net.DnsPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="EnvironmentPermission" Description="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="FileIOPermission" Description="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="FirstMatchCodeGroup" Description="System.Security.Policy.FirstMatchCodeGroup, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="IsolatedStorageFilePermission" Description="System.Security.Permissions.IsolatedStorageFilePermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="NamedPermissionSet" Description="System.Security.NamedPermissionSet"/>
            <SecurityClass Name="PrintingPermission" Description="System.Drawing.Printing.PrintingPermission, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <SecurityClass Name="SecurityPermission" Description="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SmtpPermission" Description="System.Net.Mail.SmtpPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SqlClientPermission" Description="System.Data.SqlClient.SqlClientPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="StrongNameMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.StrongNameMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UIPermission" Description="System.Security.Permissions.UIPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UnionCodeGroup" Description="System.Security.Policy.UnionCodeGroup, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UrlMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.UrlMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="WebPermission" Description="System.Net.WebPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="ZoneMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.ZoneMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="ReflectionPermission" Description="System.Security.Permissions.ReflectionPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="OleDbPermission" Description="System.Data.OleDb.OleDbPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="OdbcPermission" Description="System.Data.Odbc.OdbcPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SocketPermission" Description="System.Net.SocketPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
          </SecurityClasses>
          <NamedPermissionSets>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Unrestricted="true" Name="FullTrust" Description="Allows full access to all resources"/>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Name="Nothing" Description="Denies all resources, including the right to execute"/>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Name="ASP.Net">
              <IPermission class="AspNetHostingPermission" version="1" Level="Medium"/>
              <IPermission class="DnsPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="EnvironmentPermission" version="1" Read="TEMP;TMP;USERNAME;OS;COMPUTERNAME"/>
              <IPermission class="FileIOPermission" version="1" Read="$AppDir$" Write="$AppDir$" Append="$AppDir$" PathDiscovery="$AppDir$"/>
              <IPermission class="IsolatedStorageFilePermission" version="1" Allowed="AssemblyIsolationByUser" UserQuota="9223372036854775807"/>
              <IPermission class="PrintingPermission" version="1" Level="DefaultPrinting"/>
              <IPermission class="SecurityPermission" version="1" Flags="Assertion, Execution, ControlThread, ControlPrincipal, RemotingConfiguration"/>
              <IPermission class="SmtpPermission" version="1" Access="ConnectToUnrestrictedPort"/>
              <IPermission class="SqlClientPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="OleDbPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="OdbcPermission" version="1" Unrestricted="true" />
              <IPermission class="WebPermission" version="1">
                <ConnectAccess>
                  <URI uri="$OriginHost$"/>
                                          <URI uri=".*"/>     
                </ConnectAccess>
              </IPermission>
              <IPermission class="ReflectionPermission" version="1" Flags="RestrictedMemberAccess"/>
              <IPermission class="SocketPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
            </PermissionSet>
          </NamedPermissionSets>
          <CodeGroup class="FirstMatchCodeGroup" version="1" PermissionSetName="Nothing">
            <IMembershipCondition class="AllMembershipCondition" version="1"/>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
              <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$AppDirUrl$/*"/>
            </CodeGroup>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
              <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$CodeGen$/*"/>
            </CodeGroup>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="Nothing">
              <IMembershipCondition class="ZoneMembershipCondition" version="1" Zone="MyComputer"/>
              <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Microsoft_Strong_Name" Description="This code group grants code signed with the Microsoft strong name full trust. ">
                <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" version="1" PublicKeyBlob="002400000480000094000000060200000024000052534131000400000100010007D1FA57C4AED9F0A32E84AA0FAEFD0DE9E8FD6AEC8F87FB03766C834C99921EB23BE79AD9D5DCC1DD9AD236132102900B723CF980957FC4E177108FC607774F29E8320E92EA05ECE4E821C0A5EFE8F1645C4C0C93C1AB99285D622CAA652C1DFAD63D745D6F2DE5F17E5EAF0FC4963D261C8A12436518206DC093344D5AD293"/>
              </CodeGroup>
              <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Ecma_Strong_Name" Description="This code group grants code signed with the ECMA strong name full trust. ">
                <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" version="1" PublicKeyBlob="00000000000000000400000000000000"/>
              </CodeGroup>
            </CodeGroup>
          </CodeGroup>
        </PolicyLevel>
      </policy>
    </security>
  </mscorlib>
</configuration>


Hjälpte svaret dig?

«Tillbaka

Powered by WHMCompleteSolution