Windows XP Skriv ut

 • 21

Aktivera automatisk inloggning i Outlook 2007 och Windows XP.

 1. Starta Registereditorn i Windows med kommandot "regedit".
  1. Ställ om LM Compatibility Level; HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\lmcompatibilitylevel till värde ”2”.
 2. Avsluta Outlook om det är startat.
 3. Starta Hantera användarnamn och lösenord med kommandot ”rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr” (finns även under Kontrollpanelen -> Användarkonton -> Avancerat -> Hantera lösenord).
  1. Lägg till server ”*.hosting.local” och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
  2. Lägg till server "*.ilait.se" och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
   • Vid branding, vänligen använd "*.example.com" (där example.com motsvarar brandingens domännamn).
 4. Öppna Installera e-post - Outlook i Windows (via Kontrollpanelen -> Användarkonton -> E-post).
 5. Välj Visa profiler.
 6. Markera den gällande profilen och välj Egenskaper.
 7. Välj E-postkonton
 8. Markera gällande e-postkonto och välj Ändra....
 9. Välj Fler inställningar....
 10. Välj Proxyinställningar för Exchange… under fliken Anslutning.
 11. Välj NTLM-autentisering i rullisten för Använd den här autentiseringen vid anslutning till proxyservern för Exchange.
 12. Välj OK i fönstret Proxyinställningar för Exchange och fönstret Microsoft Exchange.
 13. Välj Nästa och Slutför och stäng resterande fönster.

Hjälpte svaret dig?

«Tillbaka

Powered by WHMCompleteSolution