Web.config

Se nedan för konfigurationsfilen som vi använder på våra IIS-servrar.

 <configuration>
  <mscorlib>
    <security>
      <policy>
        <PolicyLevel version="1">
          <SecurityClasses>
            <SecurityClass Name="AllMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.AllMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="AspNetHostingPermission" Description="System.Web.AspNetHostingPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="DnsPermission" Description="System.Net.DnsPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="EnvironmentPermission" Description="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="FileIOPermission" Description="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="FirstMatchCodeGroup" Description="System.Security.Policy.FirstMatchCodeGroup, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="IsolatedStorageFilePermission" Description="System.Security.Permissions.IsolatedStorageFilePermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="NamedPermissionSet" Description="System.Security.NamedPermissionSet"/>
            <SecurityClass Name="PrintingPermission" Description="System.Drawing.Printing.PrintingPermission, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <SecurityClass Name="SecurityPermission" Description="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SmtpPermission" Description="System.Net.Mail.SmtpPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SqlClientPermission" Description="System.Data.SqlClient.SqlClientPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="StrongNameMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.StrongNameMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UIPermission" Description="System.Security.Permissions.UIPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UnionCodeGroup" Description="System.Security.Policy.UnionCodeGroup, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UrlMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.UrlMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="WebPermission" Description="System.Net.WebPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="ZoneMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.ZoneMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="ReflectionPermission" Description="System.Security.Permissions.ReflectionPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="OleDbPermission" Description="System.Data.OleDb.OleDbPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="OdbcPermission" Description="System.Data.Odbc.OdbcPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SocketPermission" Description="System.Net.SocketPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
          </SecurityClasses>
          <NamedPermissionSets>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Unrestricted="true" Name="FullTrust" Description="Allows full access to all resources"/>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Name="Nothing" Description="Denies all resources, including the right to execute"/>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Name="ASP.Net">
              <IPermission class="AspNetHostingPermission" version="1" Level="Medium"/>
              <IPermission class="DnsPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="EnvironmentPermission" version="1" Read="TEMP;TMP;USERNAME;OS;COMPUTERNAME"/>
              <IPermission class="FileIOPermission" version="1" Read="$AppDir$" Write="$AppDir$" Append="$AppDir$" PathDiscovery="$AppDir$"/>
              <IPermission class="IsolatedStorageFilePermission" version="1" Allowed="AssemblyIsolationByUser" UserQuota="9223372036854775807"/>
              <IPermission class="PrintingPermission" version="1" Level="DefaultPrinting"/>
              <IPermission class="SecurityPermission" version="1" Flags="Assertion, Execution, ControlThread, ControlPrincipal, RemotingConfiguration"/>
              <IPermission class="SmtpPermission" version="1" Access="ConnectToUnrestrictedPort"/>
              <IPermission class="SqlClientPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="OleDbPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="OdbcPermission" version="1" Unrestricted="true" />
              <IPermission class="WebPermission" version="1">
                <ConnectAccess>
                  <URI uri="$OriginHost$"/>
                                          <URI uri=".*"/>     
                </ConnectAccess>
              </IPermission>
              <IPermission class="ReflectionPermission" version="1" Flags="RestrictedMemberAccess"/>
              <IPermission class="SocketPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
            </PermissionSet>
          </NamedPermissionSets>
          <CodeGroup class="FirstMatchCodeGroup" version="1" PermissionSetName="Nothing">
            <IMembershipCondition class="AllMembershipCondition" version="1"/>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
              <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$AppDirUrl$/*"/>
            </CodeGroup>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
              <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$CodeGen$/*"/>
            </CodeGroup>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="Nothing">
              <IMembershipCondition class="ZoneMembershipCondition" version="1" Zone="MyComputer"/>
              <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Microsoft_Strong_Name" Description="This code group grants code signed with the Microsoft strong name full trust. ">
                <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" version="1" PublicKeyBlob="002400000480000094000000060200000024000052534131000400000100010007D1FA57C4AED9F0A32E84AA0FAEFD0DE9E8FD6AEC8F87FB03766C834C99921EB23BE79AD9D5DCC1DD9AD236132102900B723CF980957FC4E177108FC607774F29E8320E92EA05ECE4E821C0A5EFE8F1645C4C0C93C1AB99285D622CAA652C1DFAD63D745D6F2DE5F17E5EAF0FC4963D261C8A12436518206DC093344D5AD293"/>
              </CodeGroup>
              <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Ecma_Strong_Name" Description="This code group grants code signed with the ECMA strong name full trust. ">
                <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" version="1" PublicKeyBlob="00000000000000000400000000000000"/>
              </CodeGroup>
            </CodeGroup>
          </CodeGroup>
        </PolicyLevel>
      </policy>
    </security>
  </mscorlib>
</configuration>

  • 5 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

Specifikationer

Här finns en sammanställning över specifikationer för vårt webbhotell,...

Microsoft Office Outlook 2007

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Windows Vista eller Windows XP...

Allmänna e-postinställningar

Server för inkommande e-post (POP3 eller IMAP): mail.dindomän.se Port för...

AspUpload

AspUpload är en serverkomponent som gör att din webbapplikation kan laddda upp filer...

Info en väl utformad signatur med en logotyp

Öppna Outlook. Klicka på Inställningar på Outlook-menyn....

Powered by WHMCompleteSolution