Windows Mobile 5

Konfiguration av ActiveSync i Windows Mobile 5

  1. Startmenyn välj ActiveSync.
  2. Välj Meny -> Lägg till serverkälla.
  3. Ange servernamn owa.ilait.se och bocka i Servern kräver krypterad anslutning, välj Nästa
  4. Ange e-postadressen för den aktuella användaren i fältet Användarnamn. Ange lösenordet för den aktuella e-postadressen i fältet Lösenord. Ange hosting.local i fältet Domän, välj därefter Nästa.
    • Vissa versioner av Windows Mobile 5 kräver att synknamnet används i fältet Användarnamn, istället för e-postadressen.
  5. Välj vilka objekt du vill synkronisera. Välj därefter Slutför
  6. Telefonen kommer nu att synkronisera objekten från servern, detta kan ta flera minuter beroende på näthastighet och mängd av data som synkroniseras.
  • 6 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

Windows Vista

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 med automatisk inloggning. Starta Hantera...

Lägg till ombud

För att låta annan Exchangeanvändare hantera inkommande post, kan du ge någon annan person...

Windows XP

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 med automatisk inloggning. Starta...

Windows Mobile 6

Konfiguration av ActiveSync i Windows Mobile 6 På Startmenyn välj ActiveSync....

Windows Vista.

Aktivera automatisk inloggning i Outlook 2007 och Windows Vista. Avsluta Outlook om det...

Powered by WHMCompleteSolution