Windows XP

Aktivera automatisk inloggning i Outlook 2007 och Windows XP.

 1. Starta Registereditorn i Windows med kommandot "regedit".
  1. Ställ om LM Compatibility Level; HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\lmcompatibilitylevel till värde ”2”.
 2. Avsluta Outlook om det är startat.
 3. Starta Hantera användarnamn och lösenord med kommandot ”rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr” (finns även under Kontrollpanelen -> Användarkonton -> Avancerat -> Hantera lösenord).
  1. Lägg till server ”*.hosting.local” och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
  2. Lägg till server "*.ilait.se" och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
   • Vid branding, vänligen använd "*.example.com" (där example.com motsvarar brandingens domännamn).
 4. Öppna Installera e-post - Outlook i Windows (via Kontrollpanelen -> Användarkonton -> E-post).
 5. Välj Visa profiler.
 6. Markera den gällande profilen och välj Egenskaper.
 7. Välj E-postkonton
 8. Markera gällande e-postkonto och välj Ändra....
 9. Välj Fler inställningar....
 10. Välj Proxyinställningar för Exchange… under fliken Anslutning.
 11. Välj NTLM-autentisering i rullisten för Använd den här autentiseringen vid anslutning till proxyservern för Exchange.
 12. Välj OK i fönstret Proxyinställningar för Exchange och fönstret Microsoft Exchange.
 13. Välj Nästa och Slutför och stäng resterande fönster.
 • Email, SSL
 • 4 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

Do your servers support XML?

Yes, all of our servers support XML.

Will you place any ads on my site?

Not at all. We do not place any advertisements on your site whatsoever. No banners, no annoying...

Do you offer password protected directories?

Yes, using our web-based control panel you can easily protect any directory without having to...

Set Up IMAP Iphone 4

1. Press to select "Settings" from your SpringBoard.2. Press to select "Mail, Contacts,...

Windows Vista.

Aktivera automatisk inloggning i Outlook 2007 och Windows Vista. Avsluta Outlook om det...

Powered by WHMCompleteSolution