Windows Vista.

Aktivera automatisk inloggning i Outlook 2007 och Windows Vista.

 1. Avsluta Outlook om det är startat.
 2. Starta Hantera användarnamn och lösenord med kommandot ”rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr” (finns även under Kontrollpanelen -> Användarkonton -> Avancerat -> Hantera lösenord).
  1. Lägg till server ”*.hosting.local” och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
  2. Lägg till server "*.pc2u.se" och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
 3. Öppna Installera e-post - Outlook i Windows (via Kontrollpanelen -> Användarkonton -> E-post).
 4. Välj Visa profiler.
 5. Markera den gällande profilen och välj Egenskaper.
 6. Välj E-postkonton
 7. Markera gällande e-postkonto och välj Ändra....
 8. Välj Fler inställningar....
 9. Välj Proxyinställningar för Exchange… under fliken Anslutning.
 10. Välj NTLM-autentisering i rullisten för Använd den här autentiseringen vid anslutning till proxyservern för Exchange.
 11. Välj OK i fönstret Proxyinställningar för Exchange och fönstret Microsoft Exchange.
 12. Välj Nästa och Slutför och stäng resterande fönster.
 • Email, SSL
 • 7 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

Outlook Web Access

Outlook via webbläsaren finns på owa.pc2u.se. Inloggning sker med e-postadress och...

Skicka från annan postlåda

Peka på Nytt på Arkiv-menyn och klicka på E-postmeddelande. Ange namnet på den person som...

Windows 7

Aktivera automatisk inloggning i Outlook 2007 och Windows 7. Avsluta Outlook om det är...

Windows XP

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 med automatisk inloggning. Starta...

Lägg till ombud

För att låta annan Exchangeanvändare hantera inkommande post, kan du ge någon annan person...

Powered by WHMCompleteSolution