Web.config

Se nedan för konfigurationsfilen som vi använder på våra IIS-servrar.

 <configuration>
  <mscorlib>
    <security>
      <policy>
        <PolicyLevel version="1">
          <SecurityClasses>
            <SecurityClass Name="AllMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.AllMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="AspNetHostingPermission" Description="System.Web.AspNetHostingPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="DnsPermission" Description="System.Net.DnsPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="EnvironmentPermission" Description="System.Security.Permissions.EnvironmentPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="FileIOPermission" Description="System.Security.Permissions.FileIOPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="FirstMatchCodeGroup" Description="System.Security.Policy.FirstMatchCodeGroup, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="IsolatedStorageFilePermission" Description="System.Security.Permissions.IsolatedStorageFilePermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="NamedPermissionSet" Description="System.Security.NamedPermissionSet"/>
            <SecurityClass Name="PrintingPermission" Description="System.Drawing.Printing.PrintingPermission, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a"/>
            <SecurityClass Name="SecurityPermission" Description="System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SmtpPermission" Description="System.Net.Mail.SmtpPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SqlClientPermission" Description="System.Data.SqlClient.SqlClientPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="StrongNameMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.StrongNameMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UIPermission" Description="System.Security.Permissions.UIPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UnionCodeGroup" Description="System.Security.Policy.UnionCodeGroup, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="UrlMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.UrlMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="WebPermission" Description="System.Net.WebPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="ZoneMembershipCondition" Description="System.Security.Policy.ZoneMembershipCondition, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="ReflectionPermission" Description="System.Security.Permissions.ReflectionPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="OleDbPermission" Description="System.Data.OleDb.OleDbPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="OdbcPermission" Description="System.Data.Odbc.OdbcPermission, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
            <SecurityClass Name="SocketPermission" Description="System.Net.SocketPermission, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/>
          </SecurityClasses>
          <NamedPermissionSets>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Unrestricted="true" Name="FullTrust" Description="Allows full access to all resources"/>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Name="Nothing" Description="Denies all resources, including the right to execute"/>
            <PermissionSet class="NamedPermissionSet" version="1" Name="ASP.Net">
              <IPermission class="AspNetHostingPermission" version="1" Level="Medium"/>
              <IPermission class="DnsPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="EnvironmentPermission" version="1" Read="TEMP;TMP;USERNAME;OS;COMPUTERNAME"/>
              <IPermission class="FileIOPermission" version="1" Read="$AppDir$" Write="$AppDir$" Append="$AppDir$" PathDiscovery="$AppDir$"/>
              <IPermission class="IsolatedStorageFilePermission" version="1" Allowed="AssemblyIsolationByUser" UserQuota="9223372036854775807"/>
              <IPermission class="PrintingPermission" version="1" Level="DefaultPrinting"/>
              <IPermission class="SecurityPermission" version="1" Flags="Assertion, Execution, ControlThread, ControlPrincipal, RemotingConfiguration"/>
              <IPermission class="SmtpPermission" version="1" Access="ConnectToUnrestrictedPort"/>
              <IPermission class="SqlClientPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="OleDbPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
              <IPermission class="OdbcPermission" version="1" Unrestricted="true" />
              <IPermission class="WebPermission" version="1">
                <ConnectAccess>
                  <URI uri="$OriginHost$"/>
                                          <URI uri=".*"/>     
                </ConnectAccess>
              </IPermission>
              <IPermission class="ReflectionPermission" version="1" Flags="RestrictedMemberAccess"/>
              <IPermission class="SocketPermission" version="1" Unrestricted="true"/>
            </PermissionSet>
          </NamedPermissionSets>
          <CodeGroup class="FirstMatchCodeGroup" version="1" PermissionSetName="Nothing">
            <IMembershipCondition class="AllMembershipCondition" version="1"/>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
              <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$AppDirUrl$/*"/>
            </CodeGroup>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="ASP.Net">
              <IMembershipCondition class="UrlMembershipCondition" version="1" Url="$CodeGen$/*"/>
            </CodeGroup>
            <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="Nothing">
              <IMembershipCondition class="ZoneMembershipCondition" version="1" Zone="MyComputer"/>
              <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Microsoft_Strong_Name" Description="This code group grants code signed with the Microsoft strong name full trust. ">
                <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" version="1" PublicKeyBlob="002400000480000094000000060200000024000052534131000400000100010007D1FA57C4AED9F0A32E84AA0FAEFD0DE9E8FD6AEC8F87FB03766C834C99921EB23BE79AD9D5DCC1DD9AD236132102900B723CF980957FC4E177108FC607774F29E8320E92EA05ECE4E821C0A5EFE8F1645C4C0C93C1AB99285D622CAA652C1DFAD63D745D6F2DE5F17E5EAF0FC4963D261C8A12436518206DC093344D5AD293"/>
              </CodeGroup>
              <CodeGroup class="UnionCodeGroup" version="1" PermissionSetName="FullTrust" Name="Ecma_Strong_Name" Description="This code group grants code signed with the ECMA strong name full trust. ">
                <IMembershipCondition class="StrongNameMembershipCondition" version="1" PublicKeyBlob="00000000000000000400000000000000"/>
              </CodeGroup>
            </CodeGroup>
          </CodeGroup>
        </PolicyLevel>
      </policy>
    </security>
  </mscorlib>
</configuration>

  • Email, SSL
  • 4 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

Windows Vista

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 med automatisk inloggning. Starta Hantera...

AspUpload

AspUpload är en serverkomponent som gör att din webbapplikation kan laddda upp filer...

Email Troubleshooting - Duplicate Emails

How to stop duplicate emails. Downloading Old Inbox If your entire inbox of old emails is being...

Specifikationer

Här finns en sammanställning över specifikationer för vårt webbhotell,...

Mail Mac OS X pop3

Installera POP3-konto Så här går du får att installera ett POP3-konto i...

Powered by WHMCompleteSolution