Windows 7

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 med automatisk inloggning.

 1. Starta Hantera användarnamn och lösenord med kommandot ”rundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr” (finns även under Kontrollpanelen -> Användarkonton -> Hantera lösenord).
  1. Lägg till server ”*.hosting.local” och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
  2. Lägg till server "*.ilait.se" och det gällande användarnamnet och lösenordet. Användarnamn ska vara användarens e-postadress.
   • Vid branding, vänligen använd "*.example.com" (där example.com motsvarar brandingens domännamn).
 2. Öppna Installera e-post - Outlook i Windows (via Kontrollpanelen -> Användarkonton -> E-post).
 3. Välj Visa profiler.
 4. Välj Lägg till…
 5. Ange ett profilnamn (t.ex. e-postadressen eller namn på användaren)
 6. Ange erforderlig information i fälten Ditt namn, E-postadress, Lösenord samt Ange lösenordet igen.
 7. Välj Nästa.
 8. Vänligen vänta emedan Outlook hämtar korrekta serverinställningar från Exchange-servern. Detta kan ta upp till ett par minuter.
  1. Om ni har installerat Service Pack 1 (SP1) för Windows Vista kommer Outlook kräva er bekräftelse för att hämta inställningar för postlådan från: https://autodiscover.ilait.se/autodiscover/autodiscover.xml. Bekräfta genom att bocka i kryssrutan och välj Tillåt.
  2. Ange inloggningsuppgifterna för e-postkontot när Outlook efterfrågar detta. I fältet Användarnamn ange e-postadressen och lösenordet i fältet Lösenord.
 9. Om konfigurationen lyckas kommer Outlook bekräfta detta och ni är redo att använda kontot.
  1. Om konfigurationen misslyckas av någon anledning, välj Konfigurera serverinställningar manuellt och se nedan

Konfiguration av Microsoft Office Outlook 2007 utan automatisk inloggning.

 1. Öppna Installera e-post - Outlook i Windows (via Kontrollpanelen -> Användarkonton -> E-post).
 2. Välj Visa profiler.
 3. Välj Lägg till…
 4. Ange ett profilnamn (t.ex. e-postadressen eller namn på användaren)
 5. Ange erforderlig information i fälten Ditt namn, E-postadress, Lösenord samt Ange lösenordet igen.
 6. Välj Nästa.
 7. Vänligen vänta emedan Outlook hämtar korrekta serverinställningar från Exchange-servern. Detta kan ta upp till ett par minuter.
  1. Om ni har installerat Service Pack 1 (SP1) för Windows Vista kommer Outlook kräva er bekräftelse för att hämta inställningar för postlådan från: https://autodiscover.ilait.se/autodiscover/autodiscover.xml. Bekräfta genom att bocka i kryssrutan och välj Tillåt.
  2. Ange inloggningsuppgifterna för e-postkontot när Outlook efterfrågar detta. I fältet Användarnamn ange e-postadressen och lösenordet i fältet Lösenord.
 8. Om konfigurationen lyckas kommer Outlook bekräfta detta och ni är redo att använda kontot.
  1. Om konfigurationen misslyckas av någon anledning, välj Konfigurera serverinställningar manuellt och se nedan

Konfigurera serverinställningar manuellt i Microsoft Office Outlook 2007 (eller 2003)

 1. Ange nedan för Inställningar för Microsoft Exchange.
  1. Microsoft Exchange-server: (se konto i partnerpanelen)
  2. Användarnamn: fornamn.efternamn@example.se (där "fornamn.efternamn@example.se" motsvarar kontot ni konfigurerar)
 2. Välj därefter Fler inställningar…
 3. Bocka i kryssrutan Anslut till Microsoft Exchange med HTTP under fliken Anslutning.
 4. Välj Proxyinställningar för Exchange…
 5. Ange "owa.ilait.se" i fältet Använd den här URL:en vid anslutning till proxyservern för Exchange:
 6. Bocka för samtliga kryssrutor.
 7. Ange "msstd:owa.ilait.se" i fältet för Anslut endast till proxyservrar som har följande säkerhetsobjektsnamn i certifikatet:
 8. Välj NTLM-autentisering i rullisten för Använd den här autentiseringen vid anslutning till proxyservern för Exchange.
 9. Välj OK i fönstret Proxyinställningar för Exchange och fönstret Microsoft Exchange.
 10. Välj Kontrollera namn.
 11. Ange inloggningsuppgifterna för e-postkontot när Outlook efterfrågar detta. I fältet Användarnamn ange e-postadressen och lösenordet i fältet Lösenord.
 12. Om rätt uppgifter har angivits kommer Outlook att ändra e-postadressen till användarens visningsnamn och stryka under detta. Välj Nästa -> Slutför.
 • Email, SSL
 • 2 användare blev hjälpta av detta svar
Hjälpte svaret dig?

Related Articles

Is there a minimum time contract/commitment required?

You may choose your terms at sign-up. No contracts are required. You may cancel at anytime, there...

Why don't I just go with the cheapest hosting?

A host has to make a profit to continue operating. Some hosts do not properly understand the...

I have a fast internet connection (DSL/cable) - can I just host my own site?

You could, but that's definitely not recommended. First of all, most ISPs have clauses that do...

Information Needed For SSL Certificate - CSR

We need the following information to generate a Certificate Signing Request (CSR): For the SSL...

Will you place any ads on my site?

Not at all. We do not place any advertisements on your site whatsoever. No banners, no annoying...

Powered by WHMCompleteSolution